Guide för vinstpriser

Den här sidan är avsedd endast för att hjälpa spelarna att förstå hur vinstprocenten beräknas i spelet. De olika färgerna som används på den här sidan fungerar som ett verktyg för att ange rätt eller fel val.

Grön färg: Anger rätt djur på rätt plats.

Gul färg: Anger rätt djur, men på fel plats.

Röd färg: Anger fel val.

Val av fem djur:

Val av fyra djur:

Val av tre djur:

Val av två djur:

Val av ett djur: