Priser

Utrop av vinnarna

När 30 sekunders köpperioden avslutas går vi vidare till dragningen. De vinnande djuren visas i följd, så att du kan ta reda på om dina biljetter har vunnit. Betalningsstrukturen är följande:

Om din biljett innehåller åtminstone ett av de valda djuren får du en vinst.

Märker du att "Min Biljett"-knappen blir grön? Det betyder att du har vunnit. Klicka på den knappen för att få mer information och gå till avsnittet "Min Biljett". Där hittar du information om vilka biljetter som har vunnit och orsaken till deras vinst.

Om djuret på din biljett matchar dragningen, kommer det att visas en grön bock ovanför det (Träff). Dessutom, om djuret på din biljett matchar den exakta positionen i dragningen, kommer du att se två gröna bockar ovanför ditt djur (Exakt träff).