KULLANIM ŞARTLARI

Bu sözleşmenin şartları (“Kullanım Koşulları”), Pragmatic Play’in oyunlarını, web sitelerini, ve ilgili hizmetler (“Hizmet”). Hizmetin kullanımı ayrıca Pragmatic Play’in bu Kullanım Koşullarına dahil edilecek ve ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilecek Gizlilik Politikasına tabidir.

Herhangi bir Pragmatic Play web sitesine göz atmak veya bir oyuna erişmek dahil olmak üzere Hizmete erişmeden veya Hizmeti kullanmadan önce, bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını kabul etmelisiniz. Hizmeti kullanarak, 18 yaşında (veya daha yüksekse, ikamet ettiğiniz yargı alanında kumar oynamak için yasal yaşta) olduğunuzu ve bu Kullanım Koşullarını anladığınızı ve kabul ettiğinizi belirtirsiniz. Hizmete Facebook gibi bir Sosyal Ağ Sitesinden erişirseniz, bu Kullanım Koşullarının yanı sıra Kullanım/kullanım Koşullarına da uymanız gerekir.

Hizmeti kurarak, kullanarak veya başka bir şekilde erişerek bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen Hizmeti kullanmayın veya başka bir şekilde Hizmete erişmeyin. Şüpheye mahal vermemek için, Hizmet’in kullanımı yerel mevzuatta yasaklanan yerlerde geçersizdir.

Pragmatic Play, kendi takdirine bağlı olarak, bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Politikasını herhangi bir zamanda, değiştirilen koşulları Pragmatic Play Hizmetinde yayınlayarak değiştirme, değiştirme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Hizmeti kullanmaya devam ederek bu değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Herhangi bir zamanda Kullanım Şartlarımızın, Gizlilik Politikamızın veya Pragmatic Play tarafından zaman zaman oluşturulabilecek diğer herhangi bir politikanın o sırada geçerli sürümünün herhangi bir bölümünü kabul etmezseni, Hizmeti kullanma lisansınız derhal sona erecektir ve bu durumda Hizmeti kullanmayı derhal bırakmalısınız.

LİSANS

Lisans Verilmesi ve Sınırlamalar

Sözleşmenize ve bu Kullanım Koşullarına ve diğer ilgili Pragmatic Play politikalarına uymaya devam etmenize bağlı olarak, Hizmete erişmeniz ve onu kullanmanız için aşağıdaki sınırlamalara tabi olarak size münhasır olmayan, devredilemez, alt lisans verilemez, geri alınabilir sınırlı bir lisans veriyoruz. kendi ticari olmayan eğlence amaçlarınız için. Hizmeti başka bir amaçla kullanmamayı kabul edersiniz.

Hizmetin kullanımı için aşağıdaki kısıtlamalar geçerlidir:

18 yaşının (veya daha yüksekse, ikamet ettiğiniz yargı alanında yasal kumar oynama yaşının) altındaysanız Hizmete erişemezsiniz. Reşit olmayanların kullanımını kısıtlayacaksınız ve 18 yaşının (veya daha yüksekse, ikamet ettiğiniz yargı bölgesinde kumar oynamak için yasal yaş sınırının) altındaki çocukların erişimine izin vermeyeceksiniz. Hizmetin reşit olmayan kişiler tarafından yetkisiz kullanımından tam olarak sorumlusunuz.

Daha önce Pragmatic Play tarafından uzaklaştırıldıysanız veya daha önce Pragmatic Play oyunlarından herhangi birini oynamanız yasaklandıysa Hizmeti kullanmayacaksınız.

Hizmeti yalnızca ticari olmayan amaçlarla kullanacaksınız. Zincir mektuplar, önemsiz veya istenmeyen e-posta veya tekrarlayan mesajlar dahil olmak üzere herhangi bir ticari reklamın reklamını yapmak, talep etmek veya kimseye iletmek için Hizmeti kullanmayacaksınız. Pragmatic Play’in açık yazılı izni olmadan Hizmeti veya herhangi bir bölümünü (herhangi bir görüntü, grafik, başlık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) diğer oyunlar, ürünler, hizmetler veya yazılımlarla birlikte kullanmayacaksınız.

Hizmeti kullanmanızın bir koşulu olarak Pragmatic Play’e, Hizmeti yasa dışı veya bu şartlar, koşullar ve bildirimler tarafından yasaklanan herhangi bir amaçla kullanmayacağınızı garanti ve taahhüt etmektesiniz. Hizmeti, Hizmete zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek veya başka herhangi bir tarafın Hizmeti kullanmasına müdahale edebilecek herhangi bir şekilde kullanamazsınız. Hizmet aracılığıyla kasıtlı olarak kullanıma sunulmayan veya sağlanmayan herhangi bir yolla herhangi bir materyal veya bilgi elde edemez veya elde etmeye teşebbüs edemezsiniz. Hizmete, Hizmetin depolandığı sunuculara veya Hizmete bağlı herhangi bir sunucuya, bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Bu hükmü ihlal ederseniz, bu tür bir ihlali ilgili kanun uygulayıcı makamlara bildireceğiz ve kimliğinizi onlara ifşa ederek bu makamlarla işbirliği yapacağız. Böyle bir ihlal durumunda, Hizmeti kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

Hizmetin bu Lisans Sınırlamalarını ihlal edecek şekilde herhangi bir şekilde kullanılması kesinlikle yasaktır ve sınırlı lisansınızın derhal iptal edilmesine neden olabilir ve sizi yasa ihlallerinden sorumlu tutabilir. Hiçbir koşulda şunları yapmayacağınızı kabul edersiniz:

Pragmatic Play’in Hizmetin ruhu veya amacı ile çeliştiğini düşündüğü herhangi bir eylemde bulunmak veya Pragmatic Play’in destek hizmetlerini uygunsuz kullanmak.

Hizmeti veya herhangi bir Pragmatic Play oyununu değiştirmek veya müdahale etmek için tasarlanmış açıklardan yararlanmaları, otomasyon yazılımlarını, botları, hack’leri, modları veya yetkisiz üçüncü taraf yazılımlarını bizden açık yazılı onay almadan kullanmak.

Hizmeti veya herhangi bir Pragmatic Play oyun ortamını sunmak veya desteklemek için kullanılan herhangi bir bilgisayar veya sunucunun (“Sunucu”) bozulmasına, aşırı yüklenmesine veya kesintiye uğramasına veya aşırı yüklenmesine yardımcı olmak.

Virüs dağıtımı, Hizmete yönelik hizmet reddi saldırıları veya Hizmeti veya başka herhangi bir kişinin Hizmeti kullanmasını veya Hizmetten yararlanmasını engellemeye yönelik diğer girişimler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir saldırı türünü başlatmak, yardımcı olmak veya bu saldırıya dahil olmak.

Pragmatic Play tarafından sağlanan kullanıcı arayüzü dışında herhangi bir yolla Hizmete, Sunuculara veya Hizmete bağlı ağlara yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak.

Küfürlü, tehdit edici, müstehcen, küçük düşürücü, iftira niteliğinde veya ırk, cinsel, dini veya başka bir şekilde sakıncalı veya saldırgan olan herhangi bir bilgi yayınlamak.

Müşteri hizmetleri temsilcileri ve Pragmatic Play çalışanları da dahil olmak üzere başka bir kişi veya grubu taciz etmeye veya zarar vermeye veya taciz, suistimal etmeye veya zarar vermeyi savunmaya veya teşvik etmeye çalışmak.

Hizmet aracılığıyla herhangi bir telif hakkını, ticari markayı, patenti, ticari sırrı, gizlilik hakkını, tanıtım hakkını veya herhangi bir kişi veya kuruluşun diğer haklarını ihlal eden veya Pragmatic Play çalışanı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka herhangi bir kişinin kimliğine bürünen herhangi bir materyal veya bilgiyi kullanıma sunmak.

Sağlamak için kullanılan herhangi bir temel yazılım veya diğer fikri mülkiyet için tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, kaynak koduna ayırma, deşifre etme veya başka bir şekilde kaynak kodu türetmeye çalışmak.

Pragmatic Play tarafından açıkça izin verilmeyen herhangi bir yöntemi kullanarak Hizmetten veya herhangi bir Pragmatic Play oyunundan herhangi bir bilgi almak.

Pragmatic Play, hangi davranışın kullanım kurallarını ihlal ettiğini veya başka bir şekilde bu Kullanım Koşullarının veya Hizmetin amacının veya ruhunun dışında olduğunu düşünme hakkını saklı tutar. Pragmatic Play, Hizmet’i tamamen veya kısmen kullanmanızın yasaklanmasını da içerebilecek şekilde harekete geçme hakkını saklı tutar.

1.2 Hesabın ve Hizmetin Askıya Alınması ve Feshi

Pragmatic Play, bu Kullanım Koşullarından herhangi birine uymazsanız veya Hizmetin size bildirimde bulunarak veya bulunmadan herhangi bir fiili veya şüpheli yasadışı veya uygunsuz kullanırsanız (veya Pragmatic Play sizin bunu yaptığınızdan şüpheleniyorsa), diğer çözüm yollarını sınırlamadan, hesapları veya Hizmetimize veya bunların bölümlerine erişimi sınırlayabilir, askıya alabilir, feshedebilir, değiştirebilir veya silebilir..

Üçüncü tarafların fikri mülkiyet haklarını ihlal eden risk veya olası yasal yükümlülükler oluşturduklarına veya şartlarımız veya politikalarımızın lafzı veya ruhuna aykırı hareket ettiklerine inanmamız halinde Hizmete erişiminizi,diğer çözüm yollarımızı sınırlamaksızın sınırlayabilir, askıya alabilir veya sona erdirebilir, oyunlarımıza ve sitelerimize ve bunların içeriğine, hizmetlerine ve araçlarına erişimi yasaklayabilir, barındırılan içeriği geciktirebilir veya kaldırabiliriz ve kullanıcıların bunu yapmasını önlemek için teknik ve yasal adımlar atabiliriz.

Pragmatic Play, Hizmeti veya belirli bir oyunu veya Hizmetin bir kısmını herhangi bir zamanda sunmayı ve/veya desteklemeyi durdurma hakkını saklı tutar; bu noktada Hizmeti veya bir kısmını kullanma lisansınız otomatik olarak feshedilecektir. Böyle bir durumda ve şüpheye mahal vermemek için, Pragmatic Play’in bu tür durdurulan Hizmetlerle bağlantılı olarak kullanıcılara geri ödeme, avantaj veya başka bir tazminat sağlaması gerekmeyecektir.

MÜLKİYET

2.1 Fikri Mülkiyet Hakları

Hizmete ilişkin tüm haklar, unvan ve menfaatler (herhangi bir web sitesi tasarımı, metin, grafik, fotoğraf, oyun, başlık, bilgisayar kodu, tema, nesne, karakter, karakter adı, hikaye, diyalog, özlü ifadeler, kavramlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sanat eserleri, animasyonlar, sesler, müzik besteleri, görsel-işitsel efektler, çalışma yöntemleri, manevi haklar, belgeler, oyun içi sohbet dökümleri, karakter profili bilgileri, temel kaynak kodu, yazılım ve diğer mülkiyet hakları) Pragmatic’e aittir. Oyun ve Hizmet ile bağlantılı tüm fikri mülkiyet hakları veya diğer mülkiyet hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm hakları saklı tutarız. Pragmatic Play’in açık yazılı izni olmadan Hizmeti veya herhangi bir bölümünü herhangi bir biçimde çoğaltmanıza izin verilmediğini kabul edersiniz. Herhangi bir materyalin indirilebildiği veya yazdırılabildiği ölçüde, bu tür materyaller yalnızca tek bir kişisel bilgisayara indirilebilir ve basılı kopya kısımları yalnızca kendi kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için yazdırılabilir. Hizmetin kullanımı hiçbir koşulda tarafımıza veya herhangi bir üçüncü tarafa ait olan fikri mülkiyet haklarında size herhangi bir menfaat sağlamayacaktır. Bu hakların sahibi tarafından özellikle yazılı olarak izin verilmedikçe, herhangi bir ticari isim, ticari marka veya logoyu kullanmak veya çoğaltmak için hiçbir hak verilmez. Bu gerekliliğin farkına vardığımız herhangi bir ihlali, uygun eylem ve yaptırımı gerçekleştirmesi için ilgili fikri mülkiyet hakkı sahibine makul bir süre içinde bildirilecektir.

2.2 Kullanıcı İçeriği

“Kullanıcı İçeriği”, herhangi bir sohbet metni dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Pragmatic Play istemcisi veya Hizmet aracılığıyla yüklediğiniz veya ilettiğiniz veya diğer kullanıcıların yüklediği veya ilettiği her türlü iletişim, görüntü, ses ve tüm materyal, veri ve bilgiler anlamına gelir. Hizmeti kullanırken herhangi bir Kullanıcı İçeriğini ileterek veya göndererek, bu tür iletim veya gönderimin (a) doğru olduğunu ve gizli olmadığını; (b) herhangi bir yasayı, sözleşme kısıtlamasını veya diğer üçüncü taraf haklarını ihlal etmediğini ve Kullanıcı İçeriğinde kişisel bilgileri veya fikri mülkiyeti tehlikeye giren herhangi bir üçüncü taraftan izniniz olduğunu; (c) virüs, reklam yazılımı, casus yazılım, worms veya diğer kötü amaçlı kodlardan arınmış; ve (d) bu tür içerikteki kişisel bilgilerinizin her zaman Pragmatic Play tarafından Gizlilik Politikasına uygun olarak işleneceğini onaylar ve kabul edersiniz.

Pragmatic Play, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle veya sebep göstermeksizin herhangi bir Kullanıcı İçeriğini (Kullanıcı İçeriğiniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) inceleme, izleme, yasaklama, düzenleme, silme, erişimi devre dışı bırakma veya başka bir şekilde kullanılamaz hale getirme hakkını saklı tutar.

Kullanıcı İçeriği

3.1 İçerik Taraması

Pragmatic Play, herhangi bir Kullanıcı İçeriği gönderen herhangi bir kullanıcının davranışı için ve Hizmeti uygunsuz içerik veya davranış açısından izleme konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Tüm Kullanıcı İçeriğini önceden görüntülemeyiz veya izleyemiyoruz. Hizmeti kullanımınızın riski size aittir. Hizmeti kullanarak saldırgan, uygunsuz veya beklentilerinizi karşılamayan Kullanıcı İçeriğine maruz kalabilirsiniz. Hizmetle bağlantılı olarak mevcut olan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin kullanımıyla ilgili tüm riskleri üstlenirsiniz. Kendi takdirimize bağlı olarak, temsilcilerimiz veya teknolojimiz, Hizmeti kullanırken Hizmetle veya iletişimlerle (sohbet metni dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) etkileşiminizi izleyebilir ve/veya kaydedebilir.

Bu Kullanım Koşullarına girerek, bu tür izleme ve kayıt için geri alınamaz onayınızı vermiş olursunuz. Sohbet metni veya sesli iletişim dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin iletilmesiyle ilgili herhangi bir gizlilik beklentiniz olmadığını onaylar ve kabul edersiniz.

Pragmatic Play herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak Hizmeti izlemeyi seçerse, Pragmatic Play yine de Kullanıcı İçeriği için hiçbir sorumluluk kabul etmez ve herhangi bir uygunsuz Kullanıcı İçeriğini değiştirme veya kaldırma yükümlülüğünü üstlenmez. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini düzenleme, yayınlamayı reddetme veya kaldırma konusunda kendi takdirimize bağlı olarak hakkımız vardır, ancak yükümlülüğümüz yoktur.

3.2 Hizmetin Diğer Üyeleri Tarafından Bilgi Kullanımı

Hizmet, belirlenen konularda gözlemleriniz ve yorumlarınız dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği gönderebileceğiniz çeşitli forumlar, bloglar ve sohbet özellikleri içerebilir. Pragmatic Play, diğer üyelerin paylaştığınız fikirleri ve bilgileri kullanmayacağını garanti edemez. Bu nedenle, gizli tutmak istediğiniz ve/veya başkalarının kullanmasını istemediğiniz bir fikriniz veya bilginiz varsa, bunu Hizmet’te yayınlamayın. Pragmatic Play’in göndermeyi seçebileceğiniz herhangi bir fikir veya bilgiyi değerlendirme, kullanma veya tazmin etme sorumluluğu yoktur.

Hizmette, Hizmet aracılığıyla veya Hizmetle bağlantılı olarak yayınladığınız ve başkalarına sağladığınız bilgilerden yalnızca siz sorumlusunuz. Pragmatic Play, yalnızca Pragmatic Play’in takdirine bağlı olarak bu Kullanım Koşullarını ihlal eden Kullanıcı İçeriği dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir Kullanıcı İçeriğini reddedebilir, yayınlamayı reddedebilir veya silebilir.

3.3 Lisans

Pragmatic Play’e geri alınamaz, kalıcı, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telif ücretsiz, dünya çapında bir lisans (alt lisans verme ve üçüncü şahıslara devretme hakkı dahil) ve kopyalama, çoğaltma, düzeltme, uyarlama, değiştirme, oluşturma,türev çalışmaları üretme, ticarileştirme, yayınlama, dağıtma, satma, lisanslama, alt lisans verme, devretme, kiralama, iletme, kamuya açık olarak sergileme, kamuya açık olarak gerçekleştirmk veya elektronik olarak erişim sağlama, yayınlama, telekomünikasyon yoluyla kamuya iletme, sergileme, gerçekleştirme, Hizmetin pazarlaması ve promosyonları dahil olmak üzere Hizmetin sağlanmasıyla bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğinizi ve bunların tüm değiştirilmiş ve türev çalışmalarını bilgisayar belleğine aktarma ve herhangi bir şekilde kullanma ve uygulama hakkı veriyorsunuz. Ayrıca, Pragmatic Play’e, bu Kullanım Koşulları kapsamında Pragmatic Play’e verilen haklardan herhangi birini kullanmaları için başkalarına yetki verme hakkını da veriyorsunuz. Ayrıca, Pragmatic Play’e, Gizlilik Politikamıza uygun olarak, herhangi bir Kullanıcı İçeriğinde yer alan ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olarak adınızı, benzerliğinizi ve diğer her türlü bilgi veya materyali kullanma hakkını vermektesiniz. Yasalar tarafından yasaklananlar dışında, Kullanıcı İçeriğinizin herhangi bir şekilde değiştirilmiş veya değiştirilmiş olmasına bakılmaksızın, Kullanıcı İçeriğinizde sahip olabileceğiniz her türlü atıf hakkından ve/veya herhangi bir manevi haktan feragat edersiniz. Pragmatic Play, Kullanıcı İçeriğiniz üzerinde herhangi bir mülkiyet hakkı iddiasında bulunmaz ve bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, Kullanıcı İçeriğinizi kullanmanız ve bunlardan yararlanmanız için sahip olabileceğiniz hakları kısıtlamayı amaçlamaz. Pragmatic Play’in Kullanıcı İçeriğinize ilişkin fikri mülkiyet haklarınızı izleme veya uygulama yükümlülüğü yoktur.

3.4 Kullanıcı Etkileşimleri

Hizmetin diğer kullanıcıları ve Hizmet ve/veya Pragmatic Play oyunları aracılığıyla etkileşimde bulunduğunuz diğer taraflarla olan etkileşimlerinizden yalnızca siz sorumlusunuz. Bu anlaşmazlıklara herhangi bir şekilde dahil olma hakkımızı saklı tutarız, ancak böyle bir yükümlülüğümüz yoktur. Herhangi bir şüpheli yasa dışı, hileli veya uygunsuz faaliyeti araştırmak için Pragmatic Play ile tam olarak işbirliği yapmakla hükümlüsünüz.

Bir veya daha fazla kullanıcıyla bir anlaşmazlığınız varsa, bizi (ve memurlarımızı, müdürlerimizi, acentelerimizi, yan kuruluşlarımızı, ortak girişimlerimizi ve çalışanlarımızı) bilinen ve bilinmeyen her tür ve nitelikteki iddialardan, taleplerden ve zararlardan ve bu tür anlaşmazlıklardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir şekilde (fiili ve sonuçsal) muaf tutarsınız.

HİZMET GÜNCELLEMELERİ

Hizmetin gelişen bir hizmet olarak anlamalısınız. Pragmatic Play, Hizmete ve Pragmatic Play oyunlarına yönelik güncellemeleri kabul etmenizi gerektirebilir. Pragmatic Play’in Hizmeti size bildirerek veya bildirmeden güncelleyebileceğini onaylar ve kabul edersiniz. Hizmeti almak ve Pragmatic Play oyunlarını oynamak için zaman zaman üçüncü taraf yazılımını güncellemeniz gerekebilir.

GARANTİLERİN REDDİ

Pragmatic Play’in aşağıdaki Bölüm 6 kapsamındaki sorumluluğunu sınırlamadan, Hizmet kullanımınız için “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu gibi” esasına göre, satılabilirlik, uygunluk garantileri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni belirli bir amaç, unvan, ihlal etmeme ve ticaretin seyrinden veya ticaretin kullanımından kaynaklananlar hiçbir garanti olmaksızın sağlanır. Pragmatic Play, hizmete istediğiniz zaman veya yerde erişebileceğinizi veya hizmeti kullanabileceğinizi, Hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını; kusurların düzeltileceğini; veya oyunun veya Hizmetin virüs veya diğer zararlı bileşenler içermediğini garanti etmez.

SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI, TEK VE MÜNHASIR TAZMİNAT, TAZMİNAT

Pragmatic Play, gelir kaybı, kar kaybı, posta verisi veya iş kesintisi veya diğer maddi olmayan kayıplar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir dolaylı, arızi, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, cezai veya diğer benzer zararlardan sözleşmeye, haksız fiile veya başka herhangi bir yasal teoriye dayalı olsun veya olmasın (ancak bu tür nitelikli kayıplar), bu kullanım koşullarından veya hizmetin kendisinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olan ve Pragmatic Play’in bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilip bilgilendirilmediği takdirde sorumlu olmayacaktır. Pragmatic Play, ilk talepte bulunduğunuz tarihten hemen önceki altı ay içinde bu Kullanım Koşullarına uygun olarak Pragmatic Play’e ödediğiniz miktardan daha fazlası için size karşı sorumlu olmayacaktır. Bu süre zarfında Pragmatic Play’e herhangi bir ödeme yapmadıysanız, Pragmatic Play ile herhangi bir anlaşmazlık için tek çarenizin (ve Pragmatic Play’in münhasır sorumluluğunun) hizmeti kullanmayı bırakmak olduğunu kabul ve beyan edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri, belirli garantilerin hariç tutulmasına veya belirli hasar türleri için başka sınırlamalara veya sorumluluk hariç tutulmasına izin vermez. Buna göre, yukarıdaki sorumluluk reddi ve sınırlamalardan bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Pragmatic Play’in yürürlükteki yasa gereği, burada belirtilen herhangi bir garantiyi reddedemeyeceği veya sorumluluğunu sınırlayamayacağı ölçüde, söz konusu garantinin kapsamı ve Pragmatic Play’in yükümlülüğünün kapsamı, bu tür geçerli yasa kapsamında izin verilen asgari düzeyde olacaktır. Özellikle, bu Kullanım Koşullarındaki hiçbir şey, herhangi bir tüketicinin yasal haklarını etkilemeyecek veya Pragmatic Play’in herhangi bir ihmali veya sahtekarlıktan kaynaklanan ölüm veya kişisel yaralanmalara ilişkin herhangi bir sorumluluğu hariç tutmayacak veya kısıtlamayacaktır.

Pragmatic Play’i, Hizmeti kullanımınızdan veya herhangi bir ihlalden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir üçüncü tarafça ileri sürülen herhangi bir iddia, talep, zarar veya makul avukat ücretleri dahil olmak üzere diğer kayıplar için tazmin etmeyi, savunmayı ve zararsız tutmayı kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan bu Kullanım Koşulları’nı kabul edersiniz, ancak hakların ihlali kasıtlı veya ihmalkar davranışınızdan kaynaklanmıyorsa yukarıdakiler geçerli değildir.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Pragmatic Play web sitesi, diğer web sitelerine (“Bağlantılı Siteler”) bağlantılar içerebilir. Bağlantılı Siteler, Pragmatic Play’in kontrolü altında değildir ve Pragmatic Play, Bağlantılı Sitede bulunan herhangi bir bağlantı veya Bağlantılı Sitedeki herhangi bir değişiklik veya güncelleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Bağlantılı Sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. Pragmatic Play, herhangi bir Bağlantılı Siteden alınan web yayınından veya diğer herhangi bir iletim biçiminden sorumlu değildir. Pragmatic Play, bu bağlantıları size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunmaktadır ve herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, Pragmatic Play tarafından sitenin onaylandığı veya operatörleriyle herhangi bir ilişki olduğu anlamına gelmez. Pragmatic Play’in Bağlantılı Sitelerin içeriğinden veya bunlara erişmenizden kaynaklanan herhangi bir sonuçtan sorumlu tutulamayacağını kabul edersiniz ve Bağlantılı Sitelere bu tür erişimin veya kullanımın tamamen sizin tercihinize, takdirinize ve riskinize bağlı olduğunu kabul edersiniz.

8. ANLAŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ VE HUKUK

Pragmatic Play ile aranızda bir anlaşmazlık çıkarsa, öncelikle doğrudan bizimle iletişime geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu Kullanım Koşulları ve bunlardan veya Gizlilik Politikasından veya Hizmetten kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir anlaşmazlık, kanunların ihtilafı kararlarına bakılmaksızın her bakımdan Malta yasalarına tabi olacaktır.

9. BÖLÜNEBİLİRLİK

Siz ve Pragmatic Play, bu Kullanım Koşullarının veya Pragmatic Play Gizlilik Politikasının herhangi bir bölümünün herhangi bir yetkili mahkeme tarafından tamamen veya kısmen yasa dışı veya uygulanamaz bulunursa, bu hükmün geçerliliğini veya uygulanabilirliğini başka herhangi bir şekilde veya yargı yetkisini etkilemeden ve tam olarak yürürlükte ve geçerli olmaya devam edecek olan şartların geri kalan hükmünü etkilemeden, yalnızca bu tür geçersizlik veya uygulanamazlık tespiti kapsamında söz konusu yargı yetkisi açısından etkisiz olacağını kabul edersiniz.

10. GENEL HÜKÜMLER

10.1 Atama

Pragmatic Play, bu Kullanım Koşullarını ve/veya Pragmatic Play Gizlilik Politikasını tamamen veya kısmen, herhangi bir zamanda, sizin onayınız olsun veya olmasın herhangi bir kişi veya kuruluşa devredebilir veya devredebilir. Pragmatic Play’in önceden yazılı izni olmadan Kullanım Koşulları veya Gizlilik Politikası kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü devredemez veya devredemezsiniz ve sizin tarafınızdan yapılan herhangi bir yetkisiz atama ve yetkilendirme etkisizdir.

10.2 Sözleşmenin Tamamı

Bu Kullanım Koşulları ve Ek Politikalar ve burada atıfta bulunularak açıkça dahil edilen tüm belgeler (Pragmatic Play Gizlilik Politikası dahil), sizin ve Pragmatic Play’in tüm anlayışını içerir ve bu belgenin konusuyla ilgili olarak tarafların elektronik, sözlü veya yazılı veya Hizmetle ilgili olarak siz ve bizim aramızda gelenek, uygulama, politika veya emsal tarafından kurulmuş olsun önceki tüm anlayışlarının yerine geçer.

10.3 Feragat Niteliğinin Olmaması

Pragmatic Play’in bu Kullanım Koşullarının veya Pragmatic Play Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünün, bu veya başka bir durumda bu tür bir hüküm veya hak iddia etmek veya bunlara güvenmek, sizin tarafınızdan katı bir şekilde yerine getirilmesini talep etmemesi veya uygulamaması veya bunlar kapsamındaki herhangi bir hakkı kullanmaması, Pragmatic Play hakkından feragat veya feragat olarak yorumlanmayacaktır.

Pragmatic Play tarafından bu Kullanım Koşullarının veya Pragmatic Play Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmünden, koşulundan veya şartından açıkça feragat edilmesi, bu tür hüküm, koşul veya gereksinime uymak için gelecekteki herhangi bir yükümlülükten feragat teşkil etmeyecektir.

Bu Kullanım Koşullarında açıkça ve özel olarak belirtilmediği sürece ve Sizin tarafınızdan elle imzalanmış ve tamamen belirlenmiş bir Pragmatic Play teklifi olmadığı sürece, Pragmatic Play tarafından yapılan hiçbir beyan, beyan, onay, feragat veya diğer eylem veya ihmaller, fiziksel yazılı olarak belgelenmedikçe, bu Kullanım Koşullarının bir modifikasyonu veya yasal olarak bağlayıcı olarak kabul edilmeyecektir.

10.4 Bildirimler

Sizi www.pragmaticplay.com adresindeki ilanlar veya bize sağladığınız iletişim bilgilerine yönelik diğer iletişim araçları aracılığıyla bilgilendirebiliriz. Bu Kullanım Koşulları veya Pragmatic Play Gizlilik Politikası kapsamında tarafınızdan verilen tüm bildirimler yazılı olarak ve şu adrese gönderilmelidir: Pragmatic Play, 144, Tower Road, Sliema SLM1604, Malta. Bu Bildirimler Bölümüne uymadan sağladığınız herhangi bir bildirimin yasal bir etkisi olmayacaktır.

10.5 Adil Çözümler

Pragmatic Play’e bu Kullanım Koşulları kapsamında verilen hakların ve yükümlülüklerin benzersiz bir yeri doldurulamaz nitelikte olduğunu, kaybının Pragmatic Play’e onarılamaz bir şekilde zarar vereceğini ve Pragmatic Play’in tek başına parasal zararlarla değiştirilemeyecek olduğunu kabul edersiniz. Sizin tarafınızdan herhangi bir ihlal veya ileriye dönük ihlal durumunda ihtiyati tedbir veya diğer adil tazminat (herhangi bir teminat veya kefalet veya kanıt veya tazminat gönderme yükümlülüğü olmaksızın).

İhtiyati tedbir veya diğer hakkaniyete uygun tedbir talep etme veya Hizmetin veya herhangi bir Pragmatik Oyun oyununun işleyişini emretme veya kısıtlama, bunlarla bağlantılı herhangi bir reklam veya diğer materyal sorununun istismarı veya Hizmetin veya herhangi bir içeriğin veya herhangi bir içeriğin veya Hizmet aracılığıyla kullanılan veya görüntülenen diğer materyaller ve taleplerinizi (varsa) Bölüm 6 ile sınırlı olmak üzere parasal tazminat talepleri ile sınırlandırmayı kabul edin.

10.6 Mücbir Sebep

Pragmatic Play, Pragmatic Play’in makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya performans başarısızlığından sorumlu olmayacaktır; buna, öngörülemeyen koşullar veya mücbir sebepler, savaş , terörizm, ayaklanmalar, ambargolar, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, yangın, sel, kaza, grev veya ulaşım tesisleri, yakıt, enerji, işçilik veya malzeme sıkıntısı gibi Pragmatic Play’in kontrolü dışındaki nedenler nedeniyle herhangi bir sınırlama olmaksızın performans gösterememe de dahildir.