TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Johdanto

Tervetuloa tietosuojakäytäntöömme koskien verkkosivustomme käyttöä. Kunnioitamme yksityisyyttäsi ja sitoudumme suojaamaan henkilötietojasi ja niiden käsittelyä sovellettavien lakien mukaisesti, mukaan lukien erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) 27 päivältä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta sekä direktiivin 95/46/EY (yleinen tietosuoja-asetus) kumoamisesta - "GDPR". Tämä tietosuojakäytäntö informoi sinua siitä, kuinka huolehdimme henkilötiedoistasi, kun vierailet verkkosivustollamme, ja kertoo myös yksityisyytesi suojaamiseen liittyvistä oikeuksistasi sekä siitä, miten lainsäädäntö suojaa sinua.

Kuka olemme

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on PragmaticPlay Limited, yritys, joka on rekisteröity Maltalla ja jolla on rekisteröity osoite: Falcon House, Block E, High Street, Sliema, Malta ("Yritys", "Me", "Oma"). Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on tiedottaa sinua siitä, kuinka Yritys kerää, käsittelee, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietojasi sekä kertoa sinulle oikeuksistasi henkilötietojesi käsittelyyn liittyen. Vierailemalla verkkosivustollamme ja osallistumalla kampanjaan vahvistat samalla, että olet lukenut ja hyväksyt tämän tietosuojakäytännön ehdot kokonaisuudessaan. Yritys tunnustaa, että kerätessämme henkilötietojasi noudatamme Maltan lakia ja käsittelemme henkilötietojasi GDPR:n mukaisesti. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai pyyntöjä liittyen siihen, kuinka käytämme henkilötietojasi, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.

Määritelmät

Tässä tietosuojakäytännössä isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on merkitys, joka on määritelty GDPR:n tai tämän verkkosivuston käyttöehtojen mukaisesti, ja ne tulee tulkita vastaavasti. Lisäksi sovelletaan seuraavia määritelmiä: Käyttäjä - saa pääsyn verkkosivustolle ja selaa sitä ("Sinä", "Sinun"); Palvelut - ovat palveluja, jotka Yritys tarjoaa verkkosivuston kautta. Tämä tietosuojakäytäntö asettaa ehdot, joita Yritys noudattaa suojellakseen käyttäjiensä yksityisyyttä. Siinä kuvataan ehdot, joilla keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi varmistaaksemme niiden turvallisuuden ja luottamuksellisuuden. Yritys pidättää itselleen oikeuden tehdä muutoksia ja päivityksiä tähän tietosuojakäytäntöön milloin tahansa, kun se katsoo sen tarpeelliseksi, ja kaikki muutokset tulevat voimaan heti niiden julkaisemisen jälkeen verkkosivustolla. Mahdollisista merkittävistä muutoksista tähän tietosuojakäytäntöön sinua ilmoitetaan.

Tietojenkäsittelyn periaatteet

Kunnioitamme täysin perusoikeuksiasi ja pidämme henkilötietojesi suojelua ensisijaisena tehtävänä. Siksi käsitellessämme henkilötietojasi noudatamme seuraavia perusperiaatteita:

Toimitamme henkilötietosi vain lailliseen ja oikeudenmukaiseen käsittelyyn, ja tarjoamme täydellisen avoimuuden siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi vain tiettyihin, selkeisiin ja laillisiin tarkoituksiin, jotka on esitetty tässä tietosuojakäytännössä, emmekä käsittele niitä millään tavalla, joka ei ole yhdenmukainen näiden tarkoitusten kanssa.

Käsittelemme henkilötietojasi vain siinä määrin, kuin se on tarpeellista ja vastaa niiden keräämisen tarkoituksia.

Teemme kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme henkilötietojesi tarkkuuden ja päivittämme ne tarvittaessa ottaen huomioon käsittelyn tarkoitukset ja toteutamme kaikki kohtuulliset toimenpiteet niiden virheiden välittömään poistamiseen tai korjaamiseen, jotka voivat ilmetä.

Käsittelemme henkilötietojasi tavalla, joka takaa niiden turvallisuuden käyttäen asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä.

Yleisesti ottaen noudatamme kaikkia sovellettavia lainsäädännöllisiä velvoitteita, kuten tietosuojalakeja, kun olemme henkilötietojesi rekisterinpitäjinä.

Kerättävät henkilötietojen tyypit

Yritys voi kerätä ja käsitellä seuraavia henkilötietoja:

Henkilötiedot sivuston käytön yhteydessä:

IP-osoite

Ikävahvistus

Käyttäjien laitetiedot

Yleiset yhteydenottotiedot

Selailudata

Tiedot käyttäjän mieltymyksistä sivuston suhteen

Käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperusta

Yritys voi käsitellä henkilötietojasi täyttääkseen sopimukselliset velvoitteensa, noudattaakseen lakisääteisiä velvoitteitaan ja seuraavien tarkoitusten osalta:

Sivuston hallinnointi ja kehittäminen

Käyttäjäkokemuksen parantaminen

Petos- ja muun laittoman toiminnan havaitseminen, tutkinta ja estäminen sekä käyttäjien oikeuksien ja yrityksen oikeuksien suojaaminen

Tilastollisten ja muiden tutkimusten ja analyysien kerääminen, käsittely ja suorittaminen sivuston parantamiseksi

Käyttöehtojen noudattamisen tarkistaminen ja seuraaminen

Yritys voi pyytää ja käsitellä lisähenkilötietoja vain lainsäädännön mukaisesti saadun suostumuksesi perusteella seuraaviin tarkoituksiin:

Kaupalliseen viestintään, markkinointiin ja mainontaan omista palveluistamme tai kolmansien osapuolten palveluista SMS:llä, puhelimella, sähköpostilla, internetillä, faksilla, postitse, sosiaalisissa verkostoissa ja/tai muilla asianmukaisilla viestintäkanavilla.

Käyttäjän kulutustottumusten, etujen, kiinnostuksen kohteiden, kokemuksen ja/tai käyttäjänä toimimisen paremman ymmärtämisen ja markkinatutkimuksen ja/tai analyysin avulla.

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn milloin tahansa kirjallisesti ottamalla yhteyttä meihin tässä tietosuojakäytännössä ilmoitetuilla yhteystiedoilla. Suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta henkilötietojesi käsittelyn laillisuuteen ennen peruuttamista.

Tietojen vastaanottajat

Henkilötietojesi käsittely toimeksiantajiemme toimesta tapahtuu sopimuksen mukaisesti, ja heitä sitoo sama tietosuojan tason vaatimus kuin tässä tietosuojakäytännössä. Emme paljasta henkilötietojasi kolmansille osapuolille Euroopan unionin ulkopuolella. Kuitenkin siinä tapauksessa, että tietoja siirretään, teemme kaikki kohtuulliset toimenpiteet varmistaaksemme, että tietojasi käsitellään yhtä turvallisesti kuin Euroopan unionissa ja tämän tietosuojakäytännön sekä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi päivitämme tätä tietosuojakäytäntöä heijastamaan tietojen siirtoa rajan yli ja tarvittavia yksityisyydensuojatoimenpiteitä. Jos meitä sitoo oikeuden päätös tai muu hallinnollinen elin liittyen laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun, tai muissa tapauksissa, joissa olemme lain mukaan velvollisia toimimaan, yhtiö voi luovuttaa henkilötietosi valtion viranomaisille lain sallimissa rajoissa.

Tietoturva ja tietojen luottamuksellisuus

Henkilötietojesi asianmukaisen käytön ja eheyden varmistamiseksi ja luvattoman tai vahingossa tapahtuvan pääsyn, käsittelyn, poiston, muutoksen tai muun käytön estämiseksi yhtiö soveltaa asianmukaisia sisäisiä politiikkoja ja ottaa käyttöön kaikki asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet sekä tekniset standardit sovellettavan lainsäädännön ja säädösten mukaisesti. Yhtiö käsittelee henkilötietojasi tavalla, joka takaa niiden luottamuksellisuuden ja turvallisuuden, ottaen huomioon viimeisimmät kehitykset, käyttöönottokustannukset ja käsittelyn luonteen, laajuuden, yhteyden ja tarkoitukset sekä riskit sinun oikeuksillesi ja vapauksillesi kaikissa olosuhteissa. Henkilötietojasi käsittelee yksinomaan valtuutettu henkilöstömme, joka noudattaa tiukkoja luottamuksellisuusvelvoitteita.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen käsittelyn tarkoitusten täyttämiseksi noudattaen tietojen minimointi- ja säilytysrajoituksen periaatteita. Lisäksi yhtiö voi säilyttää henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen seuraavissa rajoitetuissa tilanteissa: Jos meitä sitoo oikeudellinen velvoite soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Jos esitetään vaatimuksia yhtiötä vastaan, henkilötietojasi voidaan säilyttää niin kauan kuin se on tarpeen oikeuksiemme ja laillisten etujemme suojaamiseksi oikeuskäsittelyssä tai muussa valtion viranomaisen menettelyssä. Käsittelyn tarkoituksen päättymisen jälkeen henkilötiedot poistetaan tietokannoistamme ja järjestelmistämme. Lisätietoja tietojen säilyttämiseen liittyvistä ehdoista saat ottamalla yhteyttä meihin osoitteessa [email protected].

Oikeutesi

Sinulla on oikeus:

Pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja niihin liittyvään tietoon sekä saada niistä kopio.

Pyytää korjausta mahdollisiin virheisiin tai puuttuviin henkilötietoihisi.

Pyytää henkilötietojesi poistamista.

Pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista lain määrittämissä tapauksissa.

Pyytää henkilötietojesi siirtämistä toiselle tietojenkäsittelijälle rakenteellisessa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

Vastustaa henkilötietojesi käsittelyä lain määrittämissä tapauksissa.

Vastustaa päätöksiä, jotka perustuvat pelkästään automaattiseen käsittelyyn, mukaan lukien profilointi, ja jotka vaikuttavat sinuun tai vaikuttavat sinuun merkittävästi.

Kaikki tähän osioon liittyvät pyynnöt on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen [email protected]. Vastauksen pyyntöihin odotetaan saapuvan kuukauden kuluessa niiden vastaanottamisesta. Tämä ajanjakso voi kuitenkin pidentyä kahdella kuukaudella tarvittaessa, ottaen huomioon pyynnön monimutkaisuus ja odotettujen muiden pyyntöjen määrän. Jos pyyntöäsi ei hyväksytä, annamme asiaankuuluvan perustelun. Jos oikeuksiasi on loukattu, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle.

Velvollisuutesi

Käyttämällä verkkosivustoamme ja antamalla henkilötietojasi myönnät, että sinun on toimitettava meille oikeat, tarkat ja täydelliset tiedot pyynnöstämme. Lisäksi sinun on ilmoitettava meille mahdollisista muutoksista tietoihisi varmistaaksesi niiden ajantasaisuuden ja tarkkuuden. Jos havaitsemme, että rikot velvollisuuksiasi tai jos meillä on perusteltu epäily, että antamasi tiedot ovat epätarkkoja, puutteellisia tai rikkovat millään tavoin voimassa olevaa lainsäädäntöä tai tätä tietosuojakäytäntöä, pidätämme oikeuden hylätä rekisteröintipyyntösi tai keskeyttää tai lopettaa tilisi toiminnan ilman ennakkovaroitusta. Tässä tapauksessa sinulla ei ole oikeutta korvaukseen hylätyn pyyntösi, tilisi keskeyttämisen tai tilisi sulkemisen vuoksi.